۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

استاد ناظری و نوآوری

دوباره سلام،این تکنولوژی که امروزه به هر جای سرک کشیده و هیچ چیزی رو از وجودش بی نصیب نگذاشته والبته هرزگاهی هم باعث دردسر شده،ولی امکان خوبی برای به اشتراک گذاشتن اندیشیه آدمی بوجود آورده.براستی که باید بوجود آورندگان این فن آوری را ستود.امروز با یکی از دوستانم  کاری از استاد ناظری گوش مکردیم. و آن دوست محترم پس از شنیدن کار از نحویه اجرای استاد طی این چند ساله بسیار گله مند بود.او می گفت که من درآلبومهای اخیر استاد هیچ نشانی از ناظری گل صدبرگ،آتش در نیستان و دیگر کارهای قدیم او نیافتم.او میگفت که مردم ناظری را با آن آثار شناختند و حیف است که استاد از آن کارها دوری کند.و همچنین از اجراهای جدید استاد در بعضی از کنسرتها بسیلر ناراحت بود.او میگفت که استاد در آواز خواندن به اسم نوآوری بسیار اغراق می کند.    براستی اینچنین است؟آیا نوآوری استاد در آواز اغراقی بیش نیست؟؟؟ واقعا چه بی انصاف اند آنان که اینچنین می پندارند.چرا که این نوآوری در آواز حاصل عمری زحمت و تحقیق ایشان میباشد.و از نظر من بسیار حساب شد و هوشمندانه استفاده شده.(البته لازم به ذکر است که من به عنوانه کسی که بیش از 15 سال کار موسیقی حرفه ای کردم و با ردیف سازی و آوازی و همچنین موسیقی فلکلور آشنای دارم می توانم نظر خود را در این زمینه بیان کنم)1-در ابتدا باید دید که این حالتها و تحریرها را استاد از کجا گرفته. در منطقه کرمانشاهان نوعی آواز بنام (هوره)اجرا میشود که به عقیدیه خیلی از بزرگان و متفکران آوازی است بسیار کهن،هوره بدلیل استفاده کشاورز،چوپان ،روستای و مردم کوچه و خیابان از بافتی ساده و روان تشکیل یافته.و با تحریرهای مقطع ولی پیوسته    آرایش گردید است.استاد ناظری بدلیل زاده شدن در این دیار به خوبی با آوایه مادری خود آشناست و به خوبی از هوره در کارهای خود استفاده کرده است 2-یکی از افتخارات ما ایرانیها داشتن موسیقی مقامی و فلک میباشد،که باعث سربلندی ما در بسیاری از فستیوالها وجشنوارها بود است.ویکی از غنی ترین موسیقی های مقامی ایران زمین موسیقی مقامی تنبور کرمانشاه میباشد .وباز احاطه کامل استاد بر این موسیقی مقامی باعث تاثیرات بسیار بر اجرا ایشان گشت است .3-استاد ناظری به تمامی آثار بزرکان جهان بی هیچ تعصبی گوش می دهد و هرآنچه خوب است را از آن فرا میگیرد.و در این زمینه با وله بسیار به شنیدن و تحقیق می پردازد.4-ایشان حدود35 سال کار مستمر و حرفه ای(آن هم با خیلی از بزرگان هنر این دیار) انجام داداند.که بعضی از این آثار از جاودانه ترین آثار موسیقی کلاسیک ایران اند.همان طور که مشاهده کردید تمامی آنچه که تحت نام نوآوری استاد اجرا میکند همگی دارای ماخذ و مرجع میباشند که استاد طی چندین سال زندگی هنری خویش با ممارست فراوان به آنها رسید و با اعمال نظر خویش به مرحلی ظهور رساند.  بنظر شما بعداز این هم سال آیا ایشان به یک نظر درست در کار خود نرسیده اند؟آیا واقعا ایشان هزینه شکستن تابویه سنت را نمی دهند؟ آیا چون ناظری با کارهایش نسل جوان را جذب کرده باعث ملال خاطره دوستان نگردید است؟و هزاران آیای دیگر.قضاوت باشماست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر